Dit artikel is het eerste van een reeks artikelen over energie. Graag vertel ik hierin een en ander over wat energie is en over ons energieveld.

Cellen

Iedereen weet wel dat ons lichaam bestaat uit diverse soorten cellen: hersencellen, huidcellen, longcellen, bloedcellen, enzovoort. En die zijn weer opgebouwd uit moleculen, net als alle materie. Wetenschappers hebben in het verleden onderzocht waar moleculen uit zijn opgebouwd. Ze vonden dat moleculen in wezen bouwwerken van atomen zijn: atomen die met elkaar verbonden zijn.

En waar bestaat een atoom dan weer uit? Uit een kern en daar omheen bewegend zogenaamde subatomaire deeltjes zoals elektronen, neutronen en protonen (er zijn 200 subatomaire deeltjes bekend). Verder onderzoek van die subatomaire deeltjes leidde tot de conclusie dat alle materie op het diepste niveau uit licht en informatie bestaat, uit energie, die zich altijd in golven voordoet. Het voert hier te ver om ook diepgaand uit te leggen hoe dat ik elkaar steekt.

 

Energie en je energieveld
Energie

Energie

Ons fysieke lichaam bestaat dus ten diepste uit energiegolven. En die golven stoppen niet bij onze huid. Die stromen gewoon lekker verder. Zoals radiogolven over de hele wereld gaan, zo gaan de energiegolven van ons lichaam door het hele universum. De manier waarop de energiegolf golft zegt iets, geeft informatie. Daarom zeggen we ook dat energie informatie is. Hoe de energie golft noemen we frequentie. Zo heb je energiegolven met een hogere of met een lagere frequentie.

Energie

Ons fysieke lichaam bestaat dus ten diepste uit energiegolven. En die golven stoppen niet bij onze huid. Die stromen gewoon lekker verder. Zoals radiogolven over de hele wereld gaan, zo gaan de energiegolven van ons lichaam door het hele universum. De manier waarop de energiegolf golft zegt iets, geeft informatie. Daarom zeggen we ook dat energie informatie is. Hoe de energie golft noemen we frequentie. Zo heb je energiegolven met een hogere of met een lagere frequentie.

Energie

Die energiegolven maken onderling allerlei verbindingen, zowel in ons lichaam als daar buiten. Zo ontstaat wat we ons energieveld noemen. En dit geldt natuurlijk voor alle materie – alles heeft een eigen energieveld.

Het aura en de chakra’s

De meeste mensen hebben wel eens van het aura gehoord. Dit is het energieveld dat rond ons fysieke lichaam zit. Het strekt zich 1 à 1,5 meter vanaf ons lichaam uit in alle richtingen en kan vele kleuren hebben. Het aura is opgebouwd uit meerdere, verschillende lagen, ook wel energielichamen genoemd. Deze opeenvolgende niveaus zijn steeds van elkaar doordrongen. Elk volgend lichaam is samengesteld uit hogere vibraties van energie dan het niveau dat het omgeeft en doordringt.

Energie

De koppeling tussen het fysieke lichaam en het aura wordt gemaakt door de diverse chakra’s. Dit zijn de energiecentra van het lichaam. De chakra’s hebben een eigen kleur en specifieke energie. Ze vertegenwoordigen per chakra specifieke aspecten van het leven.

Energie

Jarenlang is er uitgegaan van een stelsel van 7 chakra’s (links). In het Aquariustijdperk dat is begonnen gaat men uit van een stelsel van 13 chakra’s. (rechts)

De diverse chakra’s corresponderen met de lagen van het aura of energetisch lichaam. In een ander artikel zal ik dieper ingaan op de chakra’s.

Door de hogere trilling van de energiegolven is het niet met het blote oog waar te nemen. Door de meesten tenminste. Er zijn mensen die de capaciteit bezitten om een aura waar te nemen. Dit gebeurt niet met de fysieke zintuigen maar met de intuïtie (“het derde oog”).

Jarenlang is er uitgegaan van een stelsel van 7 chakra’s (links in de afbeelding hieronder). In het Aquariustijdperk dat is begonnen gaat men uit van een stelsel van 13 chakra’s. (rechts in de afbeelding hieronder)

De diverse chakra’s corresponderen met de lagen van het aura of energetisch lichaam. In een ander artikel zal ik dieper ingaan op de chakra’s.

Door de hogere trilling van de energiegolven is het niet met het blote oog waar te nemen. Door de meesten tenminste. Er zijn mensen die de capaciteit bezitten om een aura waar te nemen. Dit gebeurt niet met de fysieke zintuigen maar met de intuïtie (“het derde oog”).

Energie

Zwaar of licht

Het aura is bij iedereen verschillend. Je kunt namelijk zeggen dat in het aura de frequenties terug te vinden zijn van je gedachten, gevoelens, overtuigingen, herinneringen, enz. Deze hebben allemaal zo hun eigen trilling. En hierdoor heeft iedereen (en alles) een eigen karakteristieke energetische uitstraling. Misschien ken je het gevoel dat iemand die veel problemen heeft of een groot verlies heeft geleden ‘zwaar’ aanvoelt. Of misschien ken je plekken die een bepaalde zwaarte hebben. Dat komt door de energetische lading die er heerst. Zo kom ik zelf niet graag in kerken omdat daar vaak een zware energie hangt. Ook zijn er plekken in de binnenstad van mijn woonplaats Amsterdam waar ik liever niet kom, omdat de energie er zwaar of juist heel hectisch is.

Terwijl aan de andere kant de energie in de natuur altijd heel fijn is en mij juist beter doet voelen. Dat komt omdat de energie in de natuur licht is, voornamelijk doordat de planten en dieren altijd in hun natuurlijke staat verkeren. De frequenties van deze natuurlijke staat resoneert met onze natuurlijke staat. Deze staat is er een van een (zeer) hoge frequentie. Dat kunnen we zien bij pasgeboren baby’s die wel licht lijken af te geven.

 

Energie

Verstoringen

Om allerlei redenen kunnen er verstoringen in ons energieveld optreden. Er zijn vele factoren die een invloed op ons energieveld hebben en die de oorzaak kunnen zijn van die verstoringen. Onze klachten, of ze nou fysiek, emotioneel, mentaal of van een andere aard zijn, worden grotendeels veroorzaakt door deze verstoringen in ons energetisch lichaam. Je kunt zeggen door ‘verkrampingen’ in ons energieveld. Hier kom ik graag in een ander artikel op terug.

 

Op de hoogte blijven van publicatie van de vervolgartikelen? Meld je aan voor de nieuwsbrief.