Transformatie healing Amsterdam

Transformatie healing Amsterdam

Bij een transformatie healing worden beperkende gedachten, overtuigingen en geloofssystemen energetisch getransformeerd. Hierbij maak ik gebruik van diverse quantum healing-technieken.  Deze zijn gebaseerd op de quantumfysica en geven onmiddellijke verlichting.

Verstoringen

In wezen worden onze klachten veroorzaakt door verstoringen of verkrampingen in ons energieveld. Hierdoor is transformatie healing geschikt voor nagenoeg alle soorten klachten. De oorzaak van deze verstoringen kan velerlei zijn: ervaringen uit dit leven, ervaringen uit vorige levens, wat je via het DNA van je ouders krijgt en tijdens je opvoeding wordt aangeleerd. En dan staan we ook nog onder invloed van diverse collectieve groeperingen en energiesystemen. Met transformatie healing kunnen deze verstoringen worden getransformeerd.

transformatie healing amsterdam

Thema’s rondom jezelf zijn

Thema’s die spelen in relaties

Angsten die je tegenhouden om vooruit te komen

Spirituele thema's en zingeving

Fysieke klachten

Overgevoeligheid / sensitiviteit

Innerlijke onrust

Verstoringen door energieën die niet van jou zijn

Vermoeidheid, somberheid en depressiviteit

En nog veel meer...

Hoe gaat een transformatie healing in z’n werk?

Allereerst zorg ik dat je goed landt en dat je wat ontspant. Je vertelt me dan over het thema waarvoor je komt of de klacht waar je naar wilt kijken. Met een aantal vragen probeer ik je hulpvraag helder te krijgen. Samen onderzoeken we dan de diepere lagen van het thema door middel van een energie reading. Daarna begint de transformatie healing. Tijdens de healing ontvang ik nog aanvullende informatie die ik meteen in de healing meeneem.

Tijdens de transformatie healing maak ik contact met jouw energieveld vanuit Zuiver Bewustzijn. Je kutn ook zeggen vanuit het Hart wat de poort is naar dit oneindig bewustzijn. Samen nodigen we vanuit de bron van bewustzijn de verstoringen in je energieveld uit om te transformeren.

Ik werk volledig intuïtief en maak gebruik van diverse methodieken. Zo kan het bijvoorbeeld  zijn dat we naast de healing een visualisatie doen of een kleine opstelling. Ieder mens en elk thema vraagt zijn eigen aanpak.

Wat kan een transformatie healing je geven?

Transformatie healing
  • Aanwezigheid en diepe ontspanning Door een tranformatie healing-sessie waarbij verstoringen transformeren, ontspant je lcihaam en het hele systeem. Door deze ontspanning kun jij weer helemaal in het moment aanwezig zijn .
  • Oude patronen worden losgelaten – De oorsprong van veel van onze emotionele en mentale klachtenligt vaak in oude (gedrags)patronen, veelal overlevingsmechanismen. Door bewustwording van deze patronen en mechanismen vindt al meteen heling plaats.
  • Uit het hoofd & in het hart -Vaak proberen we onze thema’s met het hoofd op te lossen. Transformatie healing brengt je bij je essentie en gaat dus voorbij aan het denken.
  • Vrijheid – Vaak zitten we gevangen in oude gewoonten, die als een automatische piloot  ons denken en handelen bepalen. Als we deze kunnen trasnformeren zijn we weer vrij om  elk moment opnieuw een nieuwe keuze te maken.
  • Meer zelfvertrouwen – Transformatie healing is bij uitstek een manier om je (zef)bewustzijn te vergroten en daarmee jeczelfvertrouwen.
  • Leven vanuit je volledige potentieel – Door een transformatie healing kom je opnieuw in contact met het goddelijke in jou. Hierdoor kunnen je talenten en capaciteiten volledig tot bloei komen.

Begrijpelijke taal

Door gebruik te maken van begrijpelijke taal geef ik inzicht waardoor jouw bewustzijn groeit

Diepere lagen

Ik kijk op lagen waar jijzelf en traditionele methoden (psychologen e.d.) niet komen

De kern wordt geraakt

De kern van je thema wordt geraakt en van daaruit wordt de natuurlijk orde hersteld

Ervaringen van cliënten

Meer ruimte

Gedachtes en gevoelens die mij beperken worden getransformeerd waardoor ik zoveel meer ruimte heb in mijn leven. Wat er gebeurt kan ik nog steeds niet helemaal bevatten. Ik merk alleen dat het werkt!
Margreet, Utrecht

To the point

Willem ontdekt snel waar blokkades zitten, heeft veel kennis en heelt en reset je. De sessies zijn to the point en geven mij een breder perspectief op mijn eigen ontwikkeling!

Nelleke, Amsterdam

Ben je klaar voor een transformatie healing?

Als je een duidelijke JA voelt, plan dan een afspraak in.

 

Online

Mijn praktijk is in Amsterdam. Liever een sessie online? Dat is heel goed mogelijk. Lees hier meer informatie.