Wat is quantumhealing? In wezen zijn alle vormen van healing quantumhealing. Want er wordt gebruik gemaakt van het zogenaamde quantumveld, zoals omschreven door o.a. Deepak Chopra.

Quantumhealing is gebaseerd op de ontdekkingen van natuurkundige wetenschappers. Zij onderzochten waar materie uit is opgebouwd en vonden dat alles op het diepste niveau bestaat uit energiegolven. Wij mensen ook. Die energiegolven maken onderling allerlei verbindingen. In ons lichaam en ook daarbuiten. Zo ontstaat een energieveld in en om ons heen: ons energiesysteem.

En dat energieveld vloeit samen met de energievelden van alles en iedereen. Zo is er één groot energieveld: het quantumveld.

Verstoringen

Al onze klachten worden in wezen veroorzaakt door verstoringen of verkrampingen in ons energiesysteem. Deze kunnen vele oorzaken hebben: ervaringen uit dit leven, ervaringen uit vorige levens, wat je via het DNA van je ouders krijgt en tijdens je opvoeding wordt aangeleerd. En dan staan we ook nog onder invloed van diverse collectieve groeperingen en energiesystemen.

Op deze verstoringen kunnen we met ons verstand meestal geen vat krijgen. Ze zijn als een kras in een oude grammofoonplaat. Ze creëren steeds weer dezelfde ervaringen. Met quantumhealing kunnen deze verstoringen vrijgegeven of getransformeerd worden.

Zuiver Bewustzijn en quantumhealing

Alles is dus energie, maar er gaat nog iets aan vooraf, zo ontdekten de quantumfysici. Dit wordt het Zuiver Bewustzijn genoemd. Je kunt ook zeggen God of Allah, De Bron, Al Wat Is, de Leegte of een van die andere termen die ervoor bedacht zijn. Het is dat waar alle energie (vormen) uit en in ontstaan. Quantumhealing werkt vanuit dit Zuiver Bewustzijn, van waaruit we je energiesysteem kunnen vragen om de verstoringen vrij te geven of te transformeren. De motor achter dit alles is onze intentie. Deze intentie is namelijk waarmee we alles creëren, al doen we dat grotendeels onbewust. De kracht waarmee we, bewust of onbewust, de leuke én vervelende dingen in ons leven creëren gebruiken we ook om de verstoringen in ons systeem vrij te geven.

En dit alles is gemakkelijker dan je wellicht denkt. In wezen is het richten van je bewustzijn naar de klacht al voldoende. Het is als het richten van een zaklamp in het donker. Daar waar het licht komt wijkt het donker.

We hebben geleerd om juist bij een probleem of klacht vandaan te bewegen, omdat het oncomfortabel voelt of gewoonweg te pijnlijk is. Als we het lef hebben Zuiver Bewustzijn naar de klacht toe te brengen, wijkt het donker voor het licht en kan heling spontaan plaatsvinden.