We zijn één geheel

Alles is verbonden. We zijn allemaal één. Je hoort het steeds vaker. Te pas en vaak ook te onpas. Maar wat wordt hiermee bedoeld. Ik ben echt niet hetzelfde als jij. Iedereen is juist anders. En dat klopt ook als je het bekijkt vanuit het perspectief van de evolutie (zie mijn artikel Vier de verschillen). Toch klopt het wel dat we verbonden zijn. Energetisch verbonden. Dit kan worden uitgelegd aan de hand van de natuurkundige term Quantum Entanglement (verstrengeling).

Quantum Entanglement

Dit is een fenomeen dat werd ontdekt door natuurkundige wetenschappers. Ze ontdekten dat wat ooit een geheel was en fysiek werd verdeeld en gescheiden door kilometers en zelfs lichtjaren, energetisch toch nog verbonden blijft.

Bedenkt dan dat vóór de zogenaamde oerknal de delen waar wij en de aarde ( en andere planeten) uit bestaan één geheel vormden. Door de oerknal werden de miljarden deeltjes van elkaar gescheiden. Maar energetisch bleven ze verbonden. Dit maakt dat wij deel van elkaar uitmaken en ook deel uitmaken van de aarde en de rest van de kosmos.

Deze quantum entanglement verklaart ook het feit dat bij een online healing de werking hetzelfde is als bij een face-to-face healing, terwijl de betrokkenen toch kilometers van elkaar verwijderd zijn.