In mijn praktijk ontvang ik veel mensen die zich niet begrepen voelen (en hebben gevoeld) door hun omgeving. Vaak (hoog) sensitieve mensen die het gevoel hebben niet te passen in de wereld van vandaag. En die het lastig vinden volledig zichzelf te zijn, hun licht voluit te laten stralen. Dit alles wordt in veel gevallen veroorzaakt door wat ik het lichtwerkers-syndroom ben gaan noemen. In dit artikel leg ik er alles over uit.

Lichtwerkerszielen

In de meeste gevallen is hier sprake van lichtwerkers: mensen met een lichtwerkersziel. Deze zielen hebben een zeer oude geschiedenis en hebben energieën bij zich vanuit hun levens in andere dimensies. Meer over lichtwerkers lees je in mijn artikel “Lichtwerker, wat is dat?

De wond

Nagenoeg alle  lichtwerkerszielen dragen een wond met zich mee die te maken heeft met hun ontwikkeling. De dimensies waarin zij vertoefden vóór hun komst naar de aarde waren totaal anders dan de aardse dimensie. Bij hun komst naar de aarde landden zij als ‘volwassenen’ tussen de ‘kinderlijke’ aardezielen. De capaciteiten die lichtwerkers hebben ontwikkeld tijdens hun levens in die andere dimensies werden totaal niet begrepen door de aardezielen. Je moet hierbij denken aan helder waarnemen, telepathisch communiceren, teleporteren, instant manifestatie, e.d. En in hun beperkte bewustzijn werd gedacht: “wat ik niet begrijp is een bedreiging en moet dus weg / kapot / dood”. Dit heeft gemaakt dat lichtwerkers op vele manieren zijn achtervolgd, veroordeeld, verwond, vermoord, enzovoort om wie ze waren. Denk aan de heksenverbrandingen, dat is er een goed voorbeeld van. Deze (herhaalde) traumatische ervaringen hebben een wond veroorzaakt in de ziel van de lichtwerkers. De conclusies die werden getrokken uit deze ervaringen zijn:

  • wat doe ik hier, ik hoor hier niet thuis
  • er is hier geen plek voor mijn licht
  • het leven op aarde is niet veilig
  • de mensen zijn niet veilig / niet te vertrouwen
  • als ik m’n ware zelf ben gaat m’n kop d’r af
  • het is beter me aan te passen en proberen te zijn zoals de anderen

En deze overtuigingen resulteren in niet helemaal geïncarneerd zijn, grote angsten, sociale fobieën, zelfmoordgedachten, mensen niet kunnen vertrouwen wat leidt tot eenzaamheid, geen romantische partner kunnen aantrekken, jezelf kleiner maken dan je bent en je volle potentieel niet leven door het onderdrukken van je talenten en capaciteiten. Om een paar veelvoorkomende dingen te noemen. Overtuigingen en beschermingsmechanismen die je ervan weerhouden helemaal jezelf te zijn.

Je bént anders

Het achter je laten van deze problemen en patronen begint met het realiseren en accepteren dat je anders bént. En dat dat inherent is aan het aardse experiment. In de aardse dimensie gelden de wetten van de dualiteit. Wat betekent dat alle aspecten van het leven twee uitersten hebben, met vele tinten grijs daartussen. Goed en slecht, warm en koud, lief en gemeen, hard en zacht, en ga zo maar door. Met andere woorden: alles is anders en verschillend. Dit verschillend zijn is een wezenlijk onderdeel van het aardse evolutie-experiment.

Er is helemaal niks mis met jou, met jouw anders zijn. Weet dat hoe de mensen in vorige levens met jou omgingen niks te maken had met jou, maar alles met hun eigen angsten, onwetendheid en overlevingsmechanismen. Hun beperkte bewustzijn.

Stralen

Daarnaast is het goed de wond op zielsniveau en de daarmee gepaard gaande overtuigingen en beschermingsmechanismen te zien voor wat ze zijn en het misverstand ervan te zien. En ze vrij te laten uit je energiesysteem tijdens een energetische healing. Waardoor jouw licht optimaal kan stralen.

Nieuwe tijden van ongekende mogelijkheden

Herken je wat ik hierboven beschrijf of resoneer je ermee? Ik kijk met liefde samen met jou naar deze wond en hoe we de energie kunnen laten transformeren. Veel van de cliënten die ik op dit thema heb behandeld lieten weten dat het hun leven wezenlijk heeft veranderd.

In deze tijd waarin we leven worden lichtwerkers ‘opgeroepen’ om de voortrekkersrol te nemen. Om hun trilling te verhogen, zodat de kritische massa wordt bereikt en de frequentie van de mensheid wordt verhoogd en daarmee het bewustzijn op aarde ingrijpend kan verruimen. Waardoor de gekte die nu gaande is in de wereld voorbijgaat en er een tijd zal aanbreken met nieuwe ongekende mogelijkheden.

 

Wil je geen artikel missen? Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief en verneem als eerste wanneer er een nieuw artikel is gepubliceerd.